Akce 2+1 + doprava zdarma 🌰 máslaNa produkt

Co způsobuje vysoký cholesterol?

Redakce hyve, 06. 01. 2024
Co způsobuje vysoký cholesterol?

Na úvod je potřeba říct, že cholesterol je pro organismus extrémně potřebná sloučenina, která je v krvi vázaná na lipoproteiny, pomocí kterých je dopravována po celém těle. Je součástí buněčných membrán i organel, kde hraje zásadní roli pro mezibuněčnou komunikaci a signalizaci. Cholesterol funguje jako prekurzorová molekula při syntéze vitamínu D, steroidních hormonů (např. kortizol a aldosteron a adrenální androgeny) a pohlavních hormonů (např. testosteron, estrogen a progesteron). Cholesterol je také součástí žlučových solí používaných při trávení k usnadnění absorpce vitamínů rozpustných v tucích (A, D, E a K).1, 2

Část cholesterolu přijímáme ve stravě a část si dokážeme vytvořit sami. Jeho finální množství v krvi by se u zdravých jedinců mělo pohybovat v přiměřených hodnotách.

Vysoký cholesterol způsobuje několik faktorů 

Naměřené hodnoty cholesterolu v krvi jsou jedním z pomocných nástrojů lékaře pro zhodnocení celkového stavu pacienta. Tyto hodnoty jsou ovlivněny mnoha faktory. Vysoký cholesterol může být způsoben nevhodnou stravou (nadměrný příjem živočišných tuků, smažené a uzené potraviny, přejídání se), nedostatkem pohybu a nadváhoukouřenímvěkem (se stářím přirozeně roste), nemocí (diabetes mellitus, onemocnění endokrinního systému), užívání některých léčiv (např. kortikoidy) a také genetickou výbavou.1 Pozor, vysokých hodnot cholesterolu mohou i štíhlí lidé, kteří pravidelně sportují.

Problém nastává, když se v krvi vyskytuje zvýšené množství cholesterolu v kombinaci s dalšími rizikovými faktory (kouření, obezita, vysoký krevní tlak, diabetes, prozánětlivé prostředí, zvýšené koaugulační faktory). Celkový cholesterol by se měl pohybovat do 5 mmol/l, LDL cholesterol do 3 mmol/l, triglyceridy do 1,7 mmol a HDL nad 1 mmol/l u mužů a 1,3 mmol/l u žen. 

Zvýšený LDL (low density lipoprotein) respektive VLDL (very low density lipoprotein) cholesterol je spojován s vyšším rizikem rozvoje aterosklerotických plátů a to může z dlouhodobého hlediska způsobit infarkt myokardumrtvici a další zdravotní obtíže. Vysoké hladiny HDL (high density lipoprotein) naopak působí proti těmto chorobám protektivně.4

Jak k cholesterolu tedy přistupovat?

Cholesterol hraje ve zdraví člověka dvojí roli. Je nezbytný pro funkci buněk, tvorbu některých hormonů a trávení, ale nadměrný cholesterol může vést k srdečním chorobám a mrtvici. Jeho hladina v krvi je ovlivněna stravou, životním stylem, genetikou a věkem. Vysoké hladiny LDL a VLDL jsou rizikové, zatímco HDL cholesteroůl má ochranný účinek. Zdravý životní styl a pravidelné kontroly u lékaře jsou klíčové pro udržení cholesterolu v bezpečných mezích. 


Zdroje:

  1. Karr, Samantha. “Epidemiology and management of hyperlipidemia.” The American journal of managed care vol. 23,9 Suppl (2017): S139-S148.
  2. Tall, Alan R et al. “Addressing dyslipidemic risk beyond LDL-cholesterol.” The Journal of clinical investigation vol. 132,1 (2022): e148559. doi:10.1172/JCI148559
  3. https://www-uptodate-com.ezproxy.is.cuni.cz/contents/high-cholesterol-the-basics?search=cholesterol&source=search_result&selectedTitle=5~150&usage_type=default&display_rank=3
  4. https://www.wikiskripta.eu/w/Cholesterol
Redakce hyve
E-mail: hellofithyve.com