Akce 2+1 + doprava zdarma 🌰 máslaNa produkt

Klidová tepová frekvence ženy - průměrné hodnoty a ovlivňující faktory

Jaroslav Jetelina, 19. 12. 2023
Klidová tepová frekvence ženy - průměrné hodnoty a ovlivňující faktory

Klidová srdeční frekvence, neboli RHR (z anglického 'resting heart rate') se v populaci pohybuje v průměru mezi 60-80 tepy za minutu a je důležitým ukazatelem zdraví a kondice. Tato hodnota představuje počet srdečních stahů za minutu, když je tělo v bdělém klidovém stavu, tedy bez tělesné zátěže nebo psychického vypětí.1Nižší RHR často svědčí o lepší fyzické kondici a efektivnější funkci srdce. Vyšší RHR může být spojena s vyšším rizikem kardiovaskulárních onemocnění.2

Jaká je normální srdeční frekvence u žen?

Průměrná klidová tepová frekvence se u dospělých žen pohybuje mezi 7882tepy za minutu. Tato hodnota je ovlivněna věkem a může být ovlivněna řadou faktorů, psychickým rozpoložením, mírou stresu, hormony, tělesnou hmotností, fyzickou aktiviou, těhotenstvím, menstruačním cyklem a celkovým životním stylem.3

RHR lze změřit během vyšetření EKG, při měření tlaku u lékaře a nebo si ho můžete změřit sami doma. K dostatečné indikaci klidové tepové frkvence vám v dnešní době postačí hodinky s optickým snímačem srdečního tepu. Pokud hodinky nemáte, můžete si klidovou tepovou frekvenci změřit i ručně.2

Klidová tepová frekvence tabulka - ženy (bpm/min)

Věk18-2526-3536-4546-55
Atlet40-4842-4645-4948-54
Výborná61-6560-6460-6461-65
Dobrá66-6965-6865-6966-69
Nadprůměrná70-7369-7270-7370-73
Průměrná74-7873-7674-7774-77
Podprůměrná79-8477-8278-8378-83
Špatná85+83+83+84+

Zdroj: medicinenet.com

Jaká je nebezpečná klidová tepová frekvence pro ženy?

Pokud se vaše RHR dlouhodobě pohybuje nad hodnoty průměrného intervalu , je potřeba zpozornit. 

Tachykardie:

Za nebezpečnou klidovou tepovou frekvenci se považuje tzv. stav tachykardie, kdy RHR dosahuje více než 80 tepů za minutu. Vysoké hodnoty RHR mohou signalizovat zdravotní problémy, jako cévní a srdeční onemocnění. Tento stav vyžaduje lékařskou pozornost, zejména pokud je doprovázen dalšími symptomy, jako jsou závratě nebo točení hlavy.

Bradykardie:

Fyzicky aktivní ženy s dobrým životním stylem mohou dosahovat hodnot nižších než 60 tepů / min. Tento stav nazýváme bradykardií a pro sportovce nepředstavuje problém, jelikož je jejich srdce výkonnější. Naopak pokud necvičíte a nežijete aktivním životem, bradykardie opět vyžaduje lékařsou pozornost jelikož se mohou dostavovat stavy závratí, točení hlavy, slabosti, únavy, dušnosti nebo mdloby.5

Proč se srdeční frekvence u mužů a žen liší?

Průměrná srdeční frekvence se mezi muži a ženami kvůli rozdílům ve velikosti a fyziologii srdce liší. Důvodem je fakt, že u žen je srdce obvykle menší, a proto se musí stahovat častěji, aby pumpovalo stejné množství krve jako větší mužské srdce. Tento rozdíl se prohlubuje po pubertě, kdy mužské srdce obvykle roste o 15 až 30 % více než ženské.3

Jak ovlivňuje vaše perioda vaši klidový tep?

Vlivem kolísání hormonů se u žen mírně mění i klidová tepová frekvence. Obvykle dochází k mírnému zvýšení srdeční frekvence během ovulace a týden po ní. Naopak, během menstruace a týden po ní se srdeční frekvence mírně snižuje.3

Jak těhotenství ovlivňuje srdeční frekvenci?

Těhotenství výrazně ovlivňuje klidovou srdeční frekvenci. Srdce těhotných žen pracuje intenzivněji, aby pumpovalo dostatečné množstvíkrve do dělohy, což vede k průměrnému zvýšení srdeční frekvence na přibližně 90 tepů za minutu. Kromě toho se zvyšuje objem krve, který srdce přečerpává, o 30 až 50 %. Cvičící těhotné ženy pak mohou zaznamenat přirozeně vyšší srdeční frekvenci.

Pokud vám hodinky nebo tlakoměr hlásí arytmii, není se ve většině případů čeho obávat. Drobné srdeční arytmie jsou v těhotenství běžné. Tyto arytmie ve větišně případů nezpůsobují komplikace a odezní bez léčby. Závažnější arytmie, jako jsou diastolické srdeční šelesty, mohou vyžadovat léčbu. 

Co ovlivňuje klidovou tepovou frekvenci u žen?

Mimo těhotenství a menstruační cyklus ovlivňují klidovou tepovou frekvenci tyto faktory:

 1. Věk: s věkem se může klidová srdeční frekvence měnit. Obvykle se zvyšuje v raném dětství a postupně klesá během dospělosti.

 2. Pohlaví: ženy mají v průměru o 2-7 tepů za minutu vyšší RHR než muži, což je dáno fyziologickými rozdíly.

 3. Tělesná hmotnost a obezita: vyšší tělesná hmotnost je často spojena s vyšší RHR, zatímco zdravá hmotnost obvykle podporuje nižší RHR.

 4. Emoce: stres, úzkost a dokonce i štěstí mohou zvýšit RHR.

 5. Poloha těla: sezení může zvýšit RHR o 3 údery za minutu ve srovnání s ležením. Stejně tak stání může zvyšovat RHR.

 6. Léky a infekce: některé léky, jako antidepresiva a beta-blokátory, mohou snižovat RHR. Infekce s horečkou mohou zase zvýšit RHR.

 7. Teplota vzduchu: v horkém počasí se RHR může zvýšit, obvykle ne více než o 10 tepů za minutu.

 8. Kouření a kofein: kouření a konzumace kávy před měřením mohou zvýšit RHR.

 9. Tyreoidální funkce: hypertyreóza může způsobit vyšší RHR, zatímco hypotyreóza může vést k nižší RHR.

 10. Anémie: nízká hladina hemoglobinu může zvýšit RHR.6

Závěrem

Klidová tepová frekvence je ukazatelem vaší celkové kondice a zdraví, přičemž nižší hodnoty jsou většinou spojeny s lepšími zdravotními výsledky. U většiny dospělých se normální klidová tepová frekvence pohybuje mezi 60-80 tepy za minutu. U sportovců nebo lidí, kteří se pravidelně věnují náročné fyzické aktivitě, může být nižší. Svou klidovou tepovou frekvenci zlepšíte pravidelným cvičením, zanecháním kouření, snížením příjmu alkoholu, kofeinu a nastolením lepší psychické pohody.

V případě jakýchkoliv pochybností, dlouhodobých nevolností či v případě, kdy dlouhodobě měříte zvýšenou nebo sníženou RHR, doporučujeme neprodleně kontaktovat svého obvodního lékaře a trvatna vyšetření EKG (nikdy se u obvodního lékaře nespokojte s měřením RHR pouze pomocí tlakoměru).


Zdroje:

 1. https://www.nzip.cz/rejstrikovy-pojem/5649
 2. https://www.verywellhealth.com/resting-heart-rate-by-age-5218932
 3. https://my.clevelandclinic.org/health/articles/17644-women-and-heart-rate
 4. https://www.heart.org/en/health-topics/arrhythmia/about-arrhythmia/tachycardia--fast-heart-rate
 5. https://www.heart.org/en/health-topics/arrhythmia/about-arrhythmia/bradycardia--slow-heart-rate
 6. https://www.medicinenet.com/what_is_a_good_resting_heart_rate_by_age/article.htm
Jaroslav Jetelina
E-mail: hellofithyve.com