Promocijski popust 2+1 + brezplačna dostava 🌰 masloZa izdelek

Ochrana osobních údajů

Podatki za varstvo osebnih podatkov, opredeljeni v nadaljevanju, veljajo za poslovne dejavnosti družbe MERX TRADE, s.r.o., IČ 09594566, DIČ: CZ09594566 s sedežem na naslovu Nové Sady 988/2, 602 00 Brno, vpisana v poslovni register, ki ga vodi Okrožno sodišče v Brnu, oddelek C, vložek 119557/SL1/KSBR (v nadaljevanju MERX TRADE, s.r.o.o. ali „Družba“), in njeno registrirano blagovno znamko „hyve“. ta pravila veljajo za vse dejavnosti spletne trgovine www.fithyve.com, ki jo upravlja Družba.

Družba MERX TRADE, s.r.o., je upravljavec podatkov v zvezi z osebnimi podatki kupcev in uporabnikov spletne trgovine in kamnitih trgovin, ki jih upravlja družba MERX TRADE, s.r.o., v smislu Zakona o varstvu osebnih podatkov in Uredbe.

Sedež podjetja in naslov za dopisovanje:

MERX TRADE, s.r.o.

Nové Sady 988/2,

602 00 Brno, 

Češka republika

Telefonska številka: +420 607 577 903

Elektronski naslov: hello@fithyve.com

Pravila o varstvu osebnih podatkov veljajo za stranke in uporabnike spletne trgovine ali kamnitih trgovin družbe MERX TRADE, s.r.o., ki so fizične osebe.

1. Uporabniški račun in račun ambasadorja

V vsaki od spletnih trgovin, ki jih upravlja družba MERX TRADE, s.r.o., imate možnost, da se registrirate kot nova stranka ali ambasador in tako izkoristite številne prednosti. V obrazcu za registracijo morate izpolniti zahtevane podatke, zlasti svoje ime, priimek, naslov, telefonsko številko in kontaktni e-poštni naslov. Z oddajo teh podatkov in potrditvijo poslanega elektronskega sporočila bo ustvarjen uporabniški račun. S tem družbi MERX TRADE, s.r.o., posredujete osebne podatke in se strinjate z njihovo obdelavo, kot ste bili obveščeni ob izpolnjevanju registracijskega obrazca in pošiljanju.

Za dostop do uporabniškega računa je treba izbrati uporabniško ime in geslo. Izberite ju tako, da v največji možni meri preprečite njuno nepooblaščeno uporabo s strani tretje osebe. Čeprav se trudimo vaše osebne podatke čim bolj zaščititi, ob uporabi pravilnih prijavnih podatkov ne moremo več preveriti, ali se v svoj račun prijavljate dejansko vi. Če so vaši prijavni podatki zlorabljeni, bo zlorabitelj pridobil dostop do vaših osebnih podatkov, vnesenih med registracijo. Zato prosimo, da podatke za prijavo v uporabniški račun hranite kot zaupne. V nasprotnem primeru družba MERX TRADE, s.r.o. ne odgovarja za morebitno zlorabo uporabniškega računa ali podatkov v njem s strani tretje osebe.

Podatki, ki jih navedete med registracijo, morajo biti resnični in popolni. Račun, pri katerem so bili za vzpostavitev računa uporabljeni napačni ali nepopolni podatki, lahko prekličemo brez povračila stroškov. Enako lahko storimo z uporabniškim računom, prek katerega je bila storjena kršitev zakona ali dobrih običajev. V primeru kakršnih koli sprememb vaših podatkov vam priporočamo, da jih nemudoma spremenite v svojem uporabniškem računu, lahko pa nas o spremembi obvestite prek enega od zgoraj navedenih kontaktov.

2. Politika zasebnosti

Z izpolnitvijo naročila, ustvarjanjem uporabniškega računa, prijavo na novice, komentiranjem in ocenjevanjem blaga ali uveljavljanjem pravic iz kupoprodajne pogodbe družbi MERX TRADE, s.r.o., posredujete nekatere svoje osebne podatke. Kot vas obveščamo ob vnosu osebnih podatkov, pri večini teh dejanj soglašate z obdelavo posredovanih osebnih podatkov v navedenem obsegu in za navedene namene, v večini primerov dokler ne izrazite nasprotovanja nadaljnji obdelavi. Za obdelavo vaših osebnih podatkov moramo vedno imeti zakonit razlog. V primeru prijave na e-novice in vzpostavitve uporabniškega računa brez naročila blaga je tak zakonit razlog vaša privolitev v obdelavo podatkov, ki jo podate s posredovanjem vnesenih osebnih podatkov in prevzemom povezave iz potrditvenega e-poštnega sporočila. Če podatke vnesete ob naročilu blaga, njegovem vračilu ali pritožbi, je zakoniti razlog za njihovo obdelavo ta, da podatke potrebujemo za sklenitev kupoprodajne pogodbe in izpolnitev obveznosti iz nje. V nekaterih primerih lahko del vaših osebnih podatkov (na primer vaš e-poštni naslov) obdelujemo zaradi našega zakonitega interesa, ki je zlasti razvoj, promocija in izboljšanje našega poslovanja.

Pri obdelavi vaših osebnih podatkov ravnamo v skladu s pravnim redom Češke republike, zlasti z zakonom št. 101/2000 Coll. o varstvu osebnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: zakon o varstvu osebnih podatkov) s spremembami in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljnjem besedilu: uredba).

2.1 Kaj so osebni podatki?

Osebni podatki so tiste informacije, ki nam jih posredujete v okviru izpolnjevanja naročila, registracije in drugih dejavnosti v kateri koli spletni trgovini, ki jo upravlja družba MERX TRADE, Ltd. Osebni podatki pomenijo vse informacije, ki identificirajo ali lahko identificirajo določeno osebo. Osebni podatki med drugim vključujejo ime in priimek, fotografijo, datum rojstva, e-poštni naslov in domači naslov ali telefonsko številko. Lahko pa vključuje tudi manj pogoste podatke, kot je številka računa, saj lahko tudi ta identificira določeno osebo.

Nekateri podatki se zbirajo samodejno med vašim obiskom spletne trgovine. Ti podatki vključujejo naslov IP, vrsto brskalnika, napravo in operacijski sistem, čas in število dostopov do spletnega vmesnika, informacije, pridobljene s piškotki, in druge podobne informacije. Upoštevajte, da lahko te dodatne podatke zbiramo tudi, če niste ustvarili uporabniškega računa, in ne glede na to, ali opravite nakup v spletni trgovini ali ne. Ti dodatni podatki nam pomagajo pri odkrivanju piškotkov, o uporabi katerih smo vas obvestili ob vašem prihodu v spletno trgovino.

2.2 Kako se uporabljajo osebni podatki?

Osebne in druge podatke uporabljamo, da vam omogočimo dostop do uporabniškega računa in uživanje s tem povezanih ugodnosti pri gibanju po spletni trgovini. Potrebujemo jih tudi, če pri nas naročite blago, da vemo, s kom sklepamo pogodbo, da vam lahko blago dostavimo in da lahko po potrebi stopimo v stik z vami.

Podatke uporabljamo tudi za komunikacijo z vami v zvezi z upravljanjem vašega uporabniškega računa in za podporo uporabnikom. Podatki se lahko uporabijo za izboljšanje naših storitev, vključno z uporabo za analizo vedenja uporabnikov spletne trgovine, ki jo upravlja podjetje MERX TRADE, d. o. o.

Podatki se lahko uporabljajo tudi za poslovne in trženjske namene, tj. za vzdrževanje zbirke podatkov o strankah, registriranih uporabnikih in naročnikih na novice ter za ponujanje blaga in storitev, in sicer za nedoločen čas, vendar ne dlje kot do vašega ugovora ali zahteve po izbrisu podatkov, kar je pojasnjeno v nadaljevanju te politike. Z oddajo naročila ali ustvarjanjem uporabniškega računa se strinjate s prejemanjem komercialnih sporočil, o čemer smo vas obvestili pred posredovanjem vaših osebnih podatkov.

Soglasje za prejemanje komercialnih sporočil in elektronske pošte za namene neposrednega trženja lahko kadar koli prekličete tudi tako, da pošljete elektronsko sporočilo na naš kontaktni elektronski naslov ali uporabite povezavo v komercialnem sporočilu

2.3 Kako upravljamo in obdelujemo vaše osebne podatke?

MERX TRADE, s.r.o. je upravljavec osebnih podatkov v smislu Zakona o varstvu osebnih podatkov in Uredbe.

Obdelavo vaših osebnih in drugih podatkov lahko prenesemo na tretjo osebo kot obdelovalca. Obdelovalec je oseba, ki ji posredujemo vaše osebne podatke za namen, ki ga določimo, in ki z njimi ne more ravnati samovoljno, temveč vedno le na način, ki ga določimo. To je lahko na primer upravljavec prostorov za shranjevanje podatkov, v katerih imamo shranjene vaše osebne podatke.

Osebni podatki iz opravljenih transakcij se bodo obdelovali toliko časa, kolikor je potrebno za izvedbo kupoprodajne pogodbe ter zagotovitev uresničevanja pravic in obveznosti kupca in prodajalca. Podatki, obdelani iz teh razlogov, se ne bodo obdelovali več kot 10 let po sklenitvi kupoprodajne pogodbe. Če se osebni podatki obdelujejo na podlagi prijave na e-novice ali ustvarjanja uporabniškega računa, se bodo podatki obdelovali, dokler ne prekličete soglasja za obdelavo osebnih podatkov v te namene ali nam kako drugače sporočite, da ne želite več, da se vaši podatki obdelujejo. Osebni podatki se bodo obdelovali elektronsko na avtomatiziran način ali v tiskani obliki na neavtomatiziran način.

2.4 Komu se posredujejo osebni podatki?

Vaših osebnih podatkov ne posredujemo nobeni drugi osebi, ne da bi vas o tej možnosti obvestili, ko jih prejmemo, razen če potreba po posredovanju podatkov izhaja iz narave namena, za katerega so zagotovljeni. Te druge osebe so lahko zunanji prevozniki in osebe, ki sodelujejo pri dobavi blaga ali zagotavljanju storitev. Vaši osebni podatki se tem osebam posredujejo v minimalnem obsegu, ki je potreben za dobavo blaga ali izvedbo storitve. Če vaše podatke uporabljamo za namene trženja, jih lahko posredujemo osebi, ki za nas izvaja te dejavnosti, vendar spet le v obsegu, ki je potreben za opravljanje storitev trženja.

Vaše zadovoljstvo z nakupom ugotavljamo z vprašalniki po elektronski pošti v okviru programa Preverjeno kupcem, v katerega je vključena naša e-trgovina. Te vam pošljemo vsakič, ko pri nas opravite nakup, razen če njihovo prejemanje zavrnete v skladu s členom 7(3) Zakona št. 480/2004 Z. z. o nekaterih storitvah informacijske družbe. Obdelava osebnih podatkov za namene pošiljanja vprašalnikov v okviru programa Preverjeno s strani kupcev se izvaja na podlagi našega zakonitega interesa, ki je ugotavljanje vašega zadovoljstva z nakupom pri nas. Za pošiljanje vprašalnikov, ocenjevanje vaših povratnih informacij in analizo našega položaja na trgu uporabljamo obdelovalca Heureka.cz, upravljavca portala Heureka.cz; v te namene vam lahko posredujemo informacije o kupljenem blagu in vaš elektronski naslov. Vaših osebnih podatkov pri pošiljanju vprašalnikov po elektronski pošti ne posredujemo nobeni tretji osebi za njene lastne namene. Pošiljanju vprašalnikov po elektronski pošti v okviru programa Preverjeno kupcem lahko kadar koli ugovarjate tako, da zavrnete nadaljnje vprašalnike z uporabo povezave v elektronskem sporočilu z vprašalnikom. Če ugovarjate, vam vprašalnika ne bomo več pošiljali.

2.5 Katere pravice imate v zvezi z obdelavo osebnih podatkov?

V zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov imate številne pravice in upravičenja, ki jih lahko uveljavljate pri upravljavcu podatkov. Imate pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, ki jih obdeluje družba MERX TRADE, s.r.o., in pravico do informacij o njihovi obdelavi (informacije o namenu obdelave, katere podatke o vas obdelujemo, informacije o virih teh podatkov, informacije o prejemnikih teh podatkov). Te informacije vam bomo na vašo zahtevo posredovali brez nepotrebnega odlašanja, prav tako pa tudi potrditev, ali obdelujemo kakršne koli vaše osebne podatke. Za posredovanje informacij o obdelavi osebnih podatkov lahko zaračunamo razumno pristojbino, ki ne sme presegati stroškov, potrebnih za posredovanje informacij.

Prav tako imate pravico zahtevati popravek netočnih ali naknadno spremenjenih osebnih podatkov ali njihov izbris ali ugovarjati obdelavi osebnih podatkov. Na vašo pisno zahtevo bomo vaše osebne podatke odstranili iz zbirke podatkov. Zahteva za izbris osebnih podatkov mora temeljiti na enem od razlogov iz člena 17(1) Uredbe. Imate pravico zahtevati, da omejimo obdelavo zadevnih podatkov, dokler ne odločimo o vaši zahtevi za popravek ali izbris.

Če osebne podatke obdelujemo na podlagi vaše privolitve, imate pravico to privolitev kadar koli preklicati. Če soglasje prekličete, to ne vpliva na zakonitost obdelave, opravljene pred preklicem.

Če vaše podatke obdelujemo na podlagi našega zakonitega interesa za obdelavo, imate pravico ugovarjati takšni obdelavi, vaših podatkov pa ne bomo obdelovali, dokler ne dokažemo nujnih zakonitih razlogov za njihovo obdelavo. Če je naš zakoniti interes neposredno trženje, bo ugovor brez nadaljnjega pomenil, da bomo prenehali obdelovati osebne podatke v ta namen.

Če je pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov privolitev v njihovo obdelavo in se ta izvaja z avtomatiziranimi sredstvi, tj. na primer s samodejnim shranjevanjem v podatkovno zbirko po vnosu v spletno trgovino, imate pravico zahtevati, da vam podatke posredujemo v strojno berljivi obliki za namen prenosa k drugemu upravljavcu.

Če menite, da naše podjetje ali obdelovalec podatkov obdeluje vaše osebne podatke na način, ki je v nasprotju z ZVOP ali Uredbo, lahko:

nas ali obdelovalca zaprosite za pojasnilo
zahtevati, da mi ali obdelovalec popravimo stanje - to lahko vključuje blokiranje, popravljanje, dopolnjevanje ali uničenje osebnih podatkov
vložiti pritožbo zoper takšno obdelavo pri organu za varstvo podatkov
Po najboljših močeh bomo zaščitili vaše osebne podatke. Če pa z obdelavo niste zadovoljni, imate pravico, da se obrnete na pristojne organe, zlasti na Urad za varstvo osebnih podatkov (www.uoou.cz), ki nadzira varstvo osebnih podatkov v Češki republiki. Ta določba ne posega v vašo pravico, da pritožbo naslovite neposredno na Urad za varstvo osebnih podatkov.

3. Nadaljnji kontekst uporabe spletne trgovine MERX TRADE, s.r.o.

3.1 Kaj so piškotki in kako se strinjate z njihovo uporabo?

Piškotki so besedilne datoteke, ki se shranijo v računalnik ali drugo elektronsko napravo vsakega obiskovalca spletne trgovine in omogočajo na primer analizo, kako jo obiskovalci uporabljajo. Spletne strani, ki so v vaš brskalnik shranile piškotke, bodo tako lahko ugotovile, ali ste spletno stran že obiskali, ali imate elemente v košarici ali v postopku izpolnjevanja obrazca oziroma ali ste prijavljeni.

Ko se prvič povežete z našim spletnim mestom, se vam bo prikazala pasica s piškotki, ki vas bo pozvala, da se strinjate z uporabo piškotkov na našem spletnem mestu. Na podlagi vašega soglasja uporabljamo analitične in trženjske piškotke, ki nam omogočajo optimizacijo spletnega mesta in vam ponujajo ustrezna oglasna sporočila. Sami se odločite, ali boste te piškotke in druge podobne tehnike sprejeli z izbiro gumba „Sprejmi vse“ v vrstici s piškotki ali pa boste soglasje za piškotke določili v skladu s svojimi željami in potrebami tako, da boste soglasje podali v podrobnejših nastavitvah. Soglasja, ki ste jih dali na enak način, lahko kadar koli spremenite (npr. prek povezave v nogi strani), medtem ko preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi soglasja, danega pred njegovim preklicem.

3.2 Ali lahko v celoti preprečite shranjevanje piškotkov v svojem računalniku?

Uporabo piškotkov lahko zavrnete v centru za nastavitve, kot je opisano zgoraj, ali z izbiro ustreznih nastavitev v internetnem brskalniku, ki ga uporabljate. V zvezi s tem se lahko obrnete na proizvajalca svojega internetnega brskalnika. S popolno zavrnitvijo uporabe piškotkov v nastavitvah brskalnika morda ne boste mogli v celoti uporabljati vseh funkcij, ki so običajno na voljo na straneh spletne trgovine. Nekateri piškotki so namreč potrebni za njihovo nemoteno delovanje. Te potrebne piškotke smo upravičeni uporabljati brez vaše izrecne privolitve, zato v centru za nastavitve ni možnosti za njihovo zavrnitev. Vendar pa smo vas dolžni obvestiti o uporabi teh piškotkov, kar smo storili prek vrstice s piškotki in tega dokumenta.

3.3 Kategorije piškotkov

Na našem spletnem mestu uporabljamo naslednje kategorije piškotkov:

Funkcionalni piškotki
Zbiranje in shranjevanje teh piškotkov nam pomaga zagotoviti pravilno osnovno delovanje našega spletnega mesta. Obdelava teh podatkov je potrebna na primer za zagotavljanje postopka registracije, prijave, zavarovanje spletnega mesta pred napadi, izboljšanje funkcionalnosti spletnega mesta, prilagajanje funkcionalnosti, spremljanje hitrosti nalaganja strani itd. Brez teh podatkov spletno mesto ne more pravilno delovati in ga zato ni mogoče zavrniti.

Analitični piškotki
Analitični piškotki nam omogočajo, da pridobimo informacije o dejavnosti uporabnikov na našem spletnem mestu skozi čas, kar nam omogoča, da izboljšamo naše spletno mesto v skladu z vašimi potrebami. Uporabljajo se na primer za sledenje temu, kako se uporabniki sčasoma vračajo, od kod prihajajo, katere so njihove najljubše strani in kako sodelujejo z različnimi sestavnimi deli in funkcijami našega spletnega mesta.

Tržni piškotki
Obdelava podatkov iz trženjskih piškotkov nam omogoča, da vam ponudimo oglaševanje na drugih spletnih mestih. Uporabljajo se tudi za spremljanje oglasov, na katere kliknete, ali dejanj, ki jih opravite po kliku na oglas. Obdelava teh podatkov nam omogoča tudi ustvarjanje in prikazovanje oglasov, prilagojenih vam.