Promocijski popust 2+1 + brezplačna dostava 🌰 masloZa izdelek

Pravila in pogoji

Podjetje MERX TRADE, s.r.o. 

ICKO: 09594566 DIC: CZ09594566

s sedežem na naslovu Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, Češka republika, družba, vpisana v poslovni register, ki ga vodi Okrožno sodišče v Brnu, oddelek C 119557/KSBR (12.10.2020)

Spletna trgovina: fithyve.com

E-naslov: hello@fithyve.com

Telefon: + 420 607 577 903Ti splošni pogoji družbe MERX TRADE, s.r.o., za prodajo blaga in storitev veljajo za spletno trgovino na spletnem mestu fithyve.com in so sestavljeni iz naslednjih členov:

Člen 1 - Splošne določbe

Člen 2 - Naročila, kupoprodajna pogodba

člen 3 - Cena blaga, plačilni pogoji in dobava

Člen 4 - Politika odpovedi naročila

Člen 5 - Odstop od kupoprodajne pogodbe, sklenjene s komunikacijo na daljavo

Člen 6 - Pogoji prevoza in dostave

Člen 7 - Pravice, ki izhajajo iz nepravilne izvedbe

Člen 8 - Končne določbe


Člen 1. 
Splošne določbe

 1. Prodajalec je družba MERX TRADE, s.r.o., matična številka: 09594566, davčna številka: CZ09594566; s sedežem na naslovu Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, Češka republika, družba, vpisana v poslovni register, ki ga vodi Okrožno sodišče v Brnu, oddelek C 119557/KSBR; datum ustanovitve: 20.10.2020 (v nadaljevanju „prodajalec“).
 2. Prodajalec upravlja spletno trgovino na spletnem mestu fithyve.com (v nadaljevanju e-shop) prek spletnega vmesnika trgovine (v nadaljevanju „Vmesnik“).

Člen 2. 
Naročila, nabavna pogodba

 1. Ti splošni pogoji urejajo medsebojne pravice in obveznosti strank, ki sklenejo kupoprodajno pogodbo (v nadaljevanju „Kupoprodajna pogodba“), sklenjeno med prodajalcem in vsako fizično osebo, ki naroči izdelke ali storitve (v nadaljevanju „Kupec“ ali „Vi“) prek prodajalčeve spletne trgovine. Ti splošni pogoji kot taki so skupaj s politiko zasebnosti sestavni del kupoprodajne pogodbe, kupec pa s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe potrjuje, da je te dokumente prebral. Ti splošni pogoji ne veljajo za fizične osebe, ki v okviru svoje poslovne dejavnosti ali samostojnega opravljanja svojega poklica sklenejo pogodbo s prodajalcem.
 2. Kupec z uporabo e-trgovine sprejema politiko zasebnosti, ki velja za vse podatke, ki jih prodajalec vnese prek vmesnika in ki se lahko zbirajo med tem postopkom v skladu z veljavnimi zakoni. Celotno besedilo politike si lahko ogledate TU.
 3. Kupec z oddajo naročila potrjuje vse naslednje (a-d) in da:
 1. Vsa predstavitev blaga na vmesniku je zgolj informativnega značaja in prodajalec ni zavezan k sklenitvi kupoprodajne pogodbe za to blago. Določbe člena 1732(1)(2) civilnega zakonika se ne uporabljajo.
 2. Kupec se strinja z uporabo sredstev komuniciranja na daljavo v zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe in prodajalec ni odgovoren za kakršne koli stroške, ki jih ima kupec v zvezi z uporabo sredstev komuniciranja na daljavo v zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe (stroški internetne povezave, telefonski stroški itd.).
 3. Za naročilo izdelkov kupec izpolni obrazec za naročilo v razdelku „Košarica“ Obrazec za naročilo vsebuje zlasti informacije o (a-d):

(tudi „Naročilo“ ali „Vnos naročila“).

 1. Nakupna pogodba začne veljati, ko kupec od prodajalca prejme elektronsko sporočilo „Potrditev naročila“ skupaj z dokazili v trajni obliki. Spremni dokumenti so na voljo na naslednjih straneh: Pogoji in določila , Politika zasebnosti
 2. Kupec lahko odda naročilo tudi po elektronski pošti, telefonu ali drugih sredstvih komunikacije na daljavo pod pogoji, določenimi v vmesniku (na spletni strani e-trgovine). Ne glede na način, s katerim je bilo naročilo oddano, je veljavno šele, ko kupec prejme elektronsko sporočilo „Potrditev naročila“.
 3. Pred oddajo naročila ima kupec možnost preveriti in spremeniti osebne podatke, ki jih je vnesel v naročilo, tako da lahko popravi morebitne napake pri izpolnjevanju obrazca za naročilo ali celo ne odda naročila. Kupec pošlje naročilo prodajalcu s klikom na gumb „Naroči in plačaj“. Prodajalec ne odgovarja za neprejetje ali nesprejetje naročila ali za prejem napačnih podatkov, ki so bili posredovani namerno ali nenamerno.
 4. Kupec ima pravico do 
 5. s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe je prodajalec dolžan izročiti blago kupcu in mu omogočiti, da pridobi lastninsko pravico na blagu, kupec pa je dolžan sprejeti blago in plačati prodajalcu kupnino.

Člen 3.
Cena blaga, plačilni pogoji in dobava

 1. Vmesnik zagotavlja informacije o ponujenem blagu in storitvah, vključno s cenami posameznih izdelkov. Cene vključujejo DDV in vse povezane stroške. Cena blaga ne vključuje nobenih stroškov prevoza, dostave ali načina plačila, katerih višina je odvisna od izbire kupca in so navedeni le v košarici.
 2. Cene izdelkov veljajo v trenutku odpreme naročila, razen v primeru odpovedi s strani prodajalca. 
 3. Način plačila in njegovi pogoji so navedeni v "Dostava in plačilo". Prodajalec ne sprejema drugih načinov plačila, razen tistih, ki so navedeni v zgornjem razdelku in so na voljo v razdelku „Košarica“, in ni odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala, če bi kupec poskušal plačati s katerim koli drugim načinom.
 4. Kupec plača prodajalcu nakupno ceno izdelkov skupaj s stroški pošiljanja in obdelave v dogovorjenem znesku, razen če ni izrecno navedeno drugače.
 5. V primeru zamude pri dobavi bo kupec o tem obveščen po elektronski pošti. V nasprotnem primeru bo kupec prejel elektronsko sporočilo, ki potrjuje, da je bilo njegovo naročilo odposlano.
 6. Kupec se strinja, da lahko prodajalec najavi tržne akcije, kot je na primer darilo ob nakupu. Pravila teh promocij so na voljo na povezavi ob posamezni zagotovljeni promociji. V tem primeru so ta pravila sestavni del splošnih pogojev poslovanja. Če prodajalec kupcu ob nakupu zagotovi brezplačno darilo, je njegovo vračilo v primeru odstopa od kupoprodajne pogodbe (tudi delnega) vezano bodisi na določen izdelek, pri vračilu katerega je kupec dolžan vrniti tudi brezplačno darilo; bodisi je kupec dolžan vrniti brezplačno darilo, če pri naročilu več izdelkov odstopi od naročila v taksni višini, da ni izpolnjen pogoj minimalne vrednosti nakupa za ohranitev brezplačnega darila.   
 7. Prodajalec lahko kupcem izda naslednje kode popustov (a-b):

Koda popusta se vstavi v polje „Vstavi novo kodo popusta,“ v razdelku košarica. Popustov, ki jih prodajalec zagotovi kupcu, ni mogoče kombinirati med seboj.

 1. Kupec pridobi lastninsko pravico na blagu s plačilom celotne nakupne cene blaga ali s prevzemom blaga od prodajalca ali po medsebojnem dogovoru tretje osebe.

Člen 4.
Politika odpovedi naročila

 1. Kupec lahko prekliče naročilo po tem, ko ga je prodajalec sprejel, in po tem, ko ga je sprejel, po telefonu (+420 607 577 903) ali po elektronski pošti, poslani na naslov hello@fithyve.com; dokler prodajalec ne uredi dostave kupcu. V pisnem preklicu navedite številko naročila. Številka naročila je navedena v potrditvi naročila, poslani na navedeni e-poštni naslov po sprejetju naročila, in v povzetku naročila v kupčevem uporabniškem profilu (več informacij o uporabniških profilih je na voljo v Politiki zasebnosti). Če kupec odpove naročilo po tem, ko je prodajalec uredil dostavo, prodajalec priporoča, da kupec ne prevzame naročila, da bi ga lahko dostavil nazaj prodajalcu. 

Prodajalec si pridržuje pravico, da prekliče naročilo ali njegov del v naslednjih okoliščinah (a-e):

Če pride do takšnega položaja, prodajalec takoj obvesti kupca, da se dogovorita o nadaljnjem ukrepanju. V primeru, da je kupec že plačal ceno blaga pred preklicem naročila, bodo sredstva za nedostavljeno blago (vključno s stroški pošiljanja) kupcu vrnjena na način, na katerega je bila plačana nakupna cena, ali na način, o katerem se prodajalec in kupec dogovorita.

 1. Prodajalec si pridržuje pravico, da naročila ne sprejme ali odstopi od kupoprodajne pogodbe (Komercialna prodaja blaga, ki ga ponuja podjetje MERX TRADE, d. o. o., ni dovoljena. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne sprejme naročila ali odstopi od kupoprodajne pogodbe, če izve za kupčevo namero o komercialni nadaljnji prodaji blaga).

Člen 5.
Odstop od kupoprodajne pogodbe, sklenjene s sredstvi za sporazumevanje na daljavo

 1. Kupec lahko delno ali v celoti odstopi od kupoprodajne pogodbe brez navedbe razloga v 30 dneh od dneva, ko kupec ali tretja oseba, ki jo določi kupec (razen prevoznikov), prevzame blago, ali od dneva prevzema zadnjega kosa blaga, če kupec naroči več kosov blaga, ki se v okviru enega naročila dobavljajo ločeno. Kupec mora v tem roku prodajalcu poslati obvestilo o odstopu od pogodbe. Kupec mora nato blago brez nepotrebnega odlašanja vrniti prodajalcu najpozneje v 14 dneh od dneva odstopa od pogodbe.
 2. Kupec lahko za odstop od kupoprodajne pogodbe uporabi predlogo, ki jo zagotovi prodajalec in je priloga k tem splošnim pogojem (glej Prilogo I). Priporočamo, da kupec pošlje jasno obvestilo o odstopu od pogodbe na prodajalčev elektronski naslov hello@fithyve.com.
 3. Prodajalec bo kupcu vrnil kupnino v 14 dneh od odstopa od kupoprodajne pogodbe, vendar ne prej, preden kupec prodajalcu dokaže, da je blago poslal nazaj, karkoli nastopi prej.
 4. Pri vračilu blaga, naročenega z uporabo kode za popust, bo kupcu povrnjen le znesek, plačan za vrnjeno blago.
 5. V primeru popolnega odstopa od pogodbe je kupec poleg vračila kupnine upravičen do povračila stroškov, povezanih z dostavo blaga, vendar največ do višine cene najcenejše poštnine, ki jo je ponudil prodajalec. Stroške, povezane z vračilom blaga, krije kupec.
 6. Kupec se zaveda, da ni mogoče odstopiti od kupoprodajne pogodbe v primerih, določenih v veljavni zakonodaji, med drugim tudi v določbah § 1837 civilnega zakonika, zlasti v primerih (a-d):
 1. Odstop od kupoprodajne pogodbe se lahko zavrne, če je blago kupilo podjetje ali pravna oseba. V takih primerih se uporabljajo ustrezne določbe civilnega zakonika.
 2. Kupec se zaveda, da če je vrnjeno blago poškodovano, uporabljeno mimo predvidenega namena ali celo delno porabljeno ali če se je njegova vrednost kako drugače zmanjšala zaradi ravnanja z blagom na način, ki ni potreben, da bi se kupec seznanil z naravo, lastnostmi in funkcionalnostjo blaga, je prodajalec upravičen do povračila škode, ki je nastala kupcu. Kupec se zaveda, da bo znesek odškodnine za škodo določil prodajalec glede na stanje vrnjenega blaga, in v primeru, da prodajalec oceni, da je blago neprimerno za prodajo, lahko prodajalec enostransko pobota odškodninski zahtevek s kupcem.
 3. Kupec lahko poleg odstopa od kupoprodajne pogodbe brez navedbe razloga (v skladu s tem členom splošnih pogojev zgoraj) odstopi od kupoprodajne pogodbe tudi, če prodajalec zamuja z dobavo blaga, če prodajalec ne izpolni svoje obveznosti niti v dodatnem razumnem roku, ki mu ga odobri kupec. Kupec lahko odstopi od pogodbe brez dodatnega roka le, če je prodajalec zavrnil izpolnitev ali če je izpolnitev v določenem roku potrebna glede na okoliščine ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe ali če je kupec pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe obvestil prodajalca, da je potrebna dobava v določenem roku.

Člen 6.
Pogoji prevoza in dostave

 1. Način dostave in njegovi pogoji so navedeni v razdelku „Dostava in plačilo“ v vmesniku. Dostavo zagotavlja prodajalec znotraj Evropske unije. Stroški dostave se lahko razlikujejo glede na način dostave. Konkretni način dostave izbere kupec s trenutnim cenikom, ki je na voljo v razdelku „Košarica“.
 2. V primeru, da je bilo kupcu dostavljeno blago prodajalca, ki ga kupec ni naročil, prodajalec kupcu priporoča, da se brez nepotrebnega odlašanja po dostavi obrne na prodajalčevo službo za stranke, po možnosti po elektronski pošti ali telefonu.
 3.  Kupec mora ob prevzemu blaga od prevoznika preveriti stanje in kakovost blaga, zlasti celovitost embalaže blaga. Če je kupec od prevoznika prejel pošiljko, ki kaže znake poškodb ali napak, prodajalec kupcu priporoča, da se obrne na prodajalčevo službo za stranke, po možnosti po elektronski pošti ali telefonu. V primeru odkritja poškodb pošiljke prodajalec kupcu priporoča, da zapiše obseg in naravo poškodb blaga, katerih točnost potrdi prevoznik. V primeru prejema poškodovane pošiljke se zadeva rešuje s prevoznikom.
 4. Če je zaradi kakršnega koli razloga na strani kupca treba blago ponovno dostaviti, se kupec strinja, da bo prodajalcu povrnil vse stroške, povezane s tako ponovno dostavo.
 5. Po prejemu pošiljke mora kupec pregledati blago in v 24 urah po prejemu pisno poročati o morebitnih napakah, po možnosti s fotografsko ali video dokumentacijo, na elektronski naslov: hello@fithyve.com. Kupec je dolžan prodajalcu nuditi vso pomoč, da lahko prodajalec uveljavlja svoje pravice do prevoznika, ki izhajajo iz prodajalčeve pogodbe s prevoznikom in drugih pogojev v zvezi s prevozom blaga. Način opisa napake in drugi potrebni podatki so navedeni v naslednjem členu Pravice iz nepravilne izpolnitve.

Člen 7.
Pravice, ki izhajajo iz pomanjkljive izpolnitve

 1. Določbe tega člena veljajo za kupca, ki je potrošnik. Pravice iz naslova pomanjkljive izpolnitve v primeru, da je Kupec potrošnik, dodatno urejata Civilni zakonik in Zakon o varstvu potrošnikov. V primeru nakupa izdelkov, ki ga opravi fizična oseba v okviru svoje poslovne dejavnosti, zahtevke urejajo ustrezne določbe spremenjenega civilnega zakonika.
 2. Prodajalec odgovarja kupcu za to, da je blago ob prevzemu brez napak. Prodajalec kupcu jamči, da je ob prevzemu blaga s strani kupca (a-e):
 1. Zgornje določbe se ne uporabljajo za napako blaga, prodanega po nižji ceni zaradi napake, za normalno obrabo blaga, ki je posledica njegove običajne uporabe, v primeru rabljenega blaga za napako, ki ustreza stopnji obrabe, ki jo je imelo blago, ko ga je kupec prejel, raztrganine ali poškodbe ob prejemu s strani kupca ali če to izhaja iz narave blaga.
 2. Pravica iz napake ne velja za napake, ki jih povzroči kupec, zlasti tiste, ki so posledica uporabe v nasprotju z navodili za uporabo, napake, ki so posledica mehanskih poškodb ali naravnih elementov. Zato je mogoče uveljavljati zahtevek za napake, ki so posledica pomanjkljivih materialov ali nepravilne tehnologije izdelave.
 3. Prodajalec ne odgovarja za škodo, ki je posledica delovanja blaga.
 4. Če se napaka pojavi v enem letu od prejema, se šteje, da je bilo blago okvarjeno ob prejemu, razen če narava blaga ali napake to izključuje. Ta rok ne teče za čas, ko kupec ne more uporabljati blaga, če je kupec upravičeno opozoril na napako.
 5. Kupec lahko uveljavlja pravico iz odgovornosti za napake na potrošniškem blagu v dveh letih od datuma prejema blaga; ta rok se lahko podaljša z izjavo v garancijskem listu. V primeru podaljšanja garancijskega roka prodajalec v garancijskem listu navede pogoje in obseg podaljšane garancije. Če garancijskega lista ni, je enak namen davčni dokument (račun).
 6. Moment uveljavljanja zahtevka je trenutek, ko kupec obvesti prodajalca o pojavu napake.
 7. V primeru neupravičene reklamacije se kupec zavezuje, da bo prodajalcu povrnil stroške, ki so razumno nastali v zvezi s postopkom reklamacije in presegajo običajni način obravnave (zlasti stroške lastnega strokovnega mnenja, stroške pravnega zastopanja itd.) Kupčev zahtevek za plačilo stroškov, povezanih z uspešnim reklamacijskim postopkom, urejajo ustrezne določbe civilnega zakonika.
 8. Za darila, ki so zagotovljena brezplačno, ni mogoče uveljavljati nobenih pravic kupca, vključno s pravicami zaradi pomanjkljive izvedbe. Takšno blago izpolnjuje pogoje darilne pogodbe in ga ureja veljavno pravo za darilne pogodbe. Darilna pogodba je med prodajalcem in kupcem sklenjena pod pogojem, da mora kupec v primeru odstopa od kupoprodajne pogodbe v 14-dnevnem roku v skladu s 1. odstavkom 1829. člena civilnega zakonika ali preklica naročila v skladu s temi splošnimi pogoji prodajalcu vrniti zagotovljena darila skupaj s kupljenim blagom. V nasprotnem primeru ima prodajalec pravico enostransko pobotati vrednost nevrnjenega darila z zahtevkom kupca za vračilo kupnine.
 9. Če ima blago napako, lahko kupec zahteva njeno odpravo. Po svoji izbiri lahko zahteva dobavo novega blaga brez napake ali popravilo blaga, razen če je izbrani način odprave napake nemogoč ali nesorazmerno drag v primerjavi z drugim; to se presoja zlasti glede na pomembnost napake, vrednost, ki bi jo imelo blago brez napake, in ali je napako mogoče odpraviti z drugim načinom brez večjih težav za Kupca. Prodajalec lahko zavrne odpravo napake, če je to nemogoče ali nerazumno drago, pri čemer se upošteva zlasti pomembnost napake in vrednost, ki bi jo blago imelo brez napake.
 10. Kupec lahko zahteva primeren popust ali odstopi od kupoprodajne pogodbe, če
 1. V primeru reklamacije blaga, kupljenega pri družbi MERX TRADE, s.r.o., kupcu svetujemo, da ravna v skladu s spodnjimi navodili:

Zgornja priporočila ne vplivajo na kupčeve možnosti in pravice v skladu z veljavnimi zakoni s spremembami, njihov namen pa je zagotoviti in omogočiti udobno in čim hitrejšo obravnavo reklamacije.

 1. Prodajalec kupcu izda pisno potrdilo, ko kupec vloži reklamacijo, v katerem navede datum, ko je kupec vložil reklamacijo, kakšna je vsebina reklamacije, način obravnave reklamacije, ki ga je zahteval kupec, in kontaktne podatke kupca za zagotavljanje informacij o obravnavi reklamacije.
 1. Reklamacije in odprava napak bodo obravnavane in kupec mora biti o obravnavi obveščen v 30 dneh od datuma reklamacije, razen če se prodajalec in kupec ne dogovorita za daljši rok. V primeru neupoštevanja 30-dnevnega roka ima kupec pravico zahtevati primeren popust na kupnino ali odstopiti od kupoprodajne pogodbe.
 1. Prodajalec mora kupcu izdati potrdilo o datumu in načinu reševanja reklamacije, vključno s potrditvijo popravila in trajanjem popravila, ali pisno utemeljitev zavrnitve reklamacije.

Člen 8.
Končne določbe

 1. Neveljavnost katere koli določbe teh splošnih pogojev, kupoprodajne pogodbe ali katerega koli drugega pogodbenega dogovora med strankama ne vpliva na veljavnost in učinkovitost preostalih določb.
 2. Ti pogoji se ne uporabljajo, če je oseba, ki namerava kupiti izdelke pri prodajalcu, pravna oseba ali oseba, ki naroča blago v okviru svoje poslovne dejavnosti ali samostojnega poklica.
 3. Vzorec obvestila o odstopu od kupoprodajne pogodbe je priložen tej pogodbi (glej Prilogo I).
 4. Nakupna pogodba in vsi spremljajoči dokumenti so sestavljeni v češkem jeziku, nakupna pogodba je sklenjena v češkem jeziku in zanjo velja češko pravo.
 5. Vsa vprašanja, ki niso navedena v tem dokumentu, urejata Civilni zakonik in Zakon o varstvu potrošnikov, kakor je bil spremenjen.
 6. V primeru, da med nami in potrošnikom nastane potrošniški spor iz prodajne pogodbe ali pogodbe o opravljanju storitev, ki ga ni mogoče rešiti sporazumno, lahko potrošnik predloži predlog za izvensodno reševanje takega spora imenovanemu subjektu za izvensodno reševanje potrošniških sporov, ki je

Češka trgovinska inšpekcija

Centralni inšpektorat - Oddelek za alternativno reševanje sporov

Štěpánská 44

110 00 Praha 1

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

Ti pogoji začnejo veljati 01.01.2023. Spremembe pogojev se lahko spremenijo.


PRILOGA I

Odstop od prodajne pogodbe

Prodajalec: MERX TRADE, s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, Češka republika, matična številka: 09594566, številka DDV: CZ09594566

naslov za dopisovanje: MERX TRADE, s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, Češka republika E-naslov: hello@fithyve.com Telefonska številka: +420 607 577 903

VARNOST! Ta naslov se uporablja le, če kupec vztraja pri pošiljanju obvestila o odstopu od pogodbe po pošti namesto po elektronski pošti, in ni povratni naslov. Povratni naslov bo zagotovila naša služba za pomoč strankam.

Kupec
Ime, priimek:
Naslov:

Kupec s tem obvešča prodajalca, da odstopa od prodajne pogodbe za naslednje blago:

____________________________________________________________________________

Datum prejema blaga:

Številka naročila:

Datum: